Jednoduché dynamické laná

Jednoduché dynamické laná sa používajú v jednom prameni a z tohto dôvodu sú vhodné tam, kde nehrozí zvýšené riziko preseknutia lana padajúcimi kameňmi. Je to základný a najrozšírenejší spôsob použitia lán na výstup. Sú vhodné na skalky, skaly, kolmé steny, umelé steny a na lezenie veľkých stien (big wall). Jednoduchá laná sú väčšinou od priemeru 9 mm a vyššie. So stúpajúcim priemerom sa zvyšuje pevnosť lana, počet pádov, ale žiaľ, aj váha. Preto je potrebné zvoliť si optimálny vzťah medzi hrúbkou laná a jeho váhou.

Kategórie

Kupujte na splátky

Výrobcovia